Tin tức

Danh mục

keyboard_arrow_down
21/07/2021
Nhằm thược hiện tốt chỉ thị 16 trong đại dịch chính phủ và người dân đã thực hiện nhiều biện pháp an toàn trong suốt những ngày qua. Trong thời gian chống dịch căng thẳng, không thể không cân nhắc đến vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm làm sao để được thực hiện tối ưu nhất. Để giải quyết vấn đề này, chính sách luồng xanh dành cho các phương tiện vận tải ưu tiên lưu thông theo chỉ thị 16.