Tin tức

Danh mục

keyboard_arrow_down
03/02/2021
Như chúng ta đã biết, phần quan trọng nhất của chiếc xe tải đông lạnh ngoài thùng xe thì chính là hệ thống làm lạnh. Chỉ cần việc cài đặt, kiểm soát nhiệt độ thùng xe không phù hợp với nhiệt độ yêu cầu cho hàng hóa vận chuyển cũng có thể khiến hàng hóa giảm giá trị, chất lượng cũng như ảnh hưởng đến uy tín của người đầu tư.